Suzette Ak Chat Yon Sèl Grenn Je a – Haitian Creole (Audiobook)

$4.15

Description

Èske w ap chèche yon fason pou apwoche sijè adopsyon an ak pitit ou? Men yon fason ki inik. Yon ti fi yo te adopte te deside pou li vwayaje pou premye fwa an Ayiti pou l al rankontre ak fanmi matènèl li yo. Paran adoptif li yo te akonpanye l, men li te pè anpil.

Poukisa paran matènèl li yo pa t kenbe l?

Èske li te genyen kèk pwoblèm?

Èske se paske li te tèlman diferan ki koz yo pa t kite l rete ak yo an Ayiti?

Kijan de moun yo ye?

Pandan li rive nan vilaj kote li te pran nesans lan, li te fè anpil eksperyans. Li rankontre frè ak sè li yo ak yon chat ki te genyen yon sèl grenn je. Rankont li ak chat la te enpresyone l anpil e sa te atire lespri l anpil tou. Istwa l ak chat te tèlman dire lontan nan lespri l pou Suzette se sa a ki te kle vwayaj la.

Vin swiv Suzette nan avanti sa a pou l jwenn tout verite ki andedan fon kè l.

Avèk anpil eksplikasyon, ak yon langaj fasil, liv sa a touche sou sijè adopsyon ak tout santiman yon timoun ka santi lè li rankontre fanmi matènèl li.

Li se yon bèl liv sipò, pou paran adoptif yo, oswa yo ka itilize l nan lekòl pou pale timoun yo de diferan kalite fanmi ki egziste.

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

Related Products